تخته وایت برد مغناطیسی با قاب 3 سانت

وایت برد مغناطیسی