تخته وایت برد مغناطیسی با قاب 1.5 سانت

وایت برد مغناطیسی